Tip 1: Welke techniektypes zijn jouw leerlingen?

Er zijn vier techniektypes te onderscheiden. Elk techniektype heeft andere drijfveren die van invloed kunnen zijn op de keuze voor techniek. Inzicht in die drijfveren kan je en het bedrijf helpen bij de invulling van de gastles.

Met onderstaande test weet je in een paar minuten wat de houding van jouw leerlingen tegenover techniek is.

Doe de test met jouw groep

 

Aansluiten bij techniektypes

Om aan te sluiten bij verschillende techniektypes, moet je hun drijfveren kennen. Hoe kan je elk type in een gastles of bij een bedrijfsbezoek enthousiasmeren?

Vaak overheerst in een leerling één type, maar hebben leerlingen kenmerken van meerdere types. Goed om rekening mee te houden. Met onderstaande checklist én de uitslag van de test, kan je met het bedrijf meedenken over de inhoud van de gastles.

Checklist techniektype

Maar liefst 87 procent van de jongeren is te interesseren voor een toekomst in de techniek. Als ze maar de prikkels krijgen die aansluiten bij hun drijfveren.

Bekijk de video