Logistiek

Om de gastles of bedrijfsbezoek soepel te laten verlopen, moeten ook een paar praktische zaken geregeld worden. Informeer alle betrokkenen goed en tijdig over de afspraken en de bijdrage die van hen gewenst zijn. Dit helpt bij een positief effect van de activiteit.

Wanneer je bij een bedrijfsbezoek begeleiders inzet, kan je een mail sturen met de praktische informatie. Gebruik hiervoor deze voorbeeldmail.

Voorbeeld mail begeleiders

Checklist Gastlessen

 • Misschien ben je niet zelf aanwezig bij de gastles maar een collega, omdat je bijvoorbeeld hebt gefungeerd als coördinator. Is jouw collega goed geïnformeerd over het bedrijf en het doel van de gastles? En over zijn/haar rol (aanwezig zijn en verantwoordelijkheid nemen voor de orde)?
 • Zijn vakcollega’s en mentoren geïnformeerd over de gastles en het doel daarvan, zodat ook zij de leerlingen (loopbaangerichte) vragen kunnen stellen?
 • Is er een lokaal geregeld met de faciliteiten (beamer, geluid, internet) die de gastspreker nodig heeft?
 • Is de receptioniste op de hoogte van de komst van de gastspreker?
 • Staat er koffie of thee klaar voor de gastspreker?

Checklist Bedrijfsbezoeken

 • Zijn er genoeg begeleiders geregeld? En zijn zij geïnformeerd over het bedrijf, het doel van het bedrijfsbezoek, hun rol en de veiligheidseisen?
 • Is het bedrijfsbezoek ingeroosterd?
 • Zijn vakcollega’s en mentoren op de hoogte van het bedrijfsbezoek en het doel daarvan, zodat ook zij de leerlingen (loopbaangerichte) vragen kunnen stellen?
 • Is het vervoer geregeld?
 • Is er tijd en ruimte vrijgemaakt om het bedrijfsbezoek met de leerlingen voor te bereiden en er na afloop op te reflecteren?

Tips om tijd te besparen

Een bedrijfsbezoek neemt tijd in beslag. Hoe kan je zo efficiënt mogelijk met de tijd omgaan?

 • Je kan bedrijfsbezoeken in een projectweek plannen.
 • Als je het bedrijfsbezoek bij jouw lesstof laat aansluiten, kan je delen van de lesstof behandelen tijdens het bedrijfsbezoek.
 • Vraag, naast de verantwoordelijke docent, ouders of vrijwilligers als begeleiders mee in plaats van collega’s, zodat alle andere lessen gewoon door kunnen gaan.

Het belang van goede begeleiding

Om jongeren te leren gemotiveerde loopbaankeuzes te maken, hebben ze begeleiding nodig van volwassen. Volwassenen kunnen hen helpen betekenis te geven aan een gastles, alleen al door de juiste vragen te stellen. Dat geldt voor de docent die bij de gastles aanwezig is, maar bijvoorbeeld ook voor de mentor. De mentor kan in loopbaangesprekken terugkomen op de gastles. Daarom is het belangrijk hen goed te informeren, zodat ook zij op de hoogte zijn van het doel van de gastles. En weten wat zij kunnen bijdragen.