Opzet activiteit

In overleg met de school bepaal je de inhoud van de gastles of het bedrijfsbezoek. Wat gaan de leerlingen horen, zien, doen en beleven? Hoe vang de meteen de aandacht en hoe houd je die tot het einde vast?

Hieronder vind je meer hulp voor de opzet van een gastles of een bedrijfsbezoek:

Format & tips opzet gastles  Format & tips opzet bedrijfsbezoek

Gebruik voor de invulling van de gastles of het bedrijfsbezoek ook de informatie over de doelgroep.