Alle onderwijstypes

342 scholen gevonden

Rientjes Mavo

Valkenkamp 551 , 3706 MJ Maarssen
Kleine categorale mavo

Saf Lohman (verwijderd)

Postbus 23 , 1130 AA Volendam
pre-academisch onderwijs 1700 leerlingen 150 per leerjaar op het vwo

Young Business School Rotterdam

maashavenweg 14 , 3072AZ Rotterdam
E & O + Z & W. De collega school: E & O + MVI. >GKH Mathenesserdijk 455 3026 GH Rotterdam

Regius College Praktijkonderwijs

Emmalaan 2 , 1741 cx Schagen
Praktijkonderwijs met doorstroom naar MBO

Taborcollege d 'Ampte

Berhouterweg 5 , 1624 NS Hoorn
Wij zijn een brede school met diverse uitstroomprofielen. Denk aan BWi, Pie M&T, Economie, D&P zorg en welzijn

Young Business school Rotterdam

Maashaven straat 14 , 3072AZ Rotterdam
Leerlingen krijgen de gelegenheid om hun talenten te ontwikkelen. We zijn een ondernemende school.

PWA 95

Prof van der Waalslaan 2 , 3362 SP Sliedrecht
plusklassen groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Dit zijn leerlingen die uitstromen VWO en Gymnasium

De Passie

Akkerwal 2 , 7642NV Wierden
Als school zijn we er op gericht om onze leerlingen met een duidelijke beeld voor hun toekomst van school te laten gaan. Goede orientatie op hun loopbaan is daarbij essentieel.

Stad en Esch

Ezingerweg 51 , 7940 AD Meppel
Wij zijn een brede scholengemeenschap van basis tot en met vwo. Ruim 1500 leerlingen.

Bornego College

, 8401KZ

Lyceum Sancta Maria

, 2111MN

Het Avontuur

, 2381JK

Erasmusschool

van Heemskerckstraat 56 , 9627GM Groningen
VSO school; school op maatwerk gericht De Erasmusschool geeft onderwijs aan leerlingen in de bovenbouw van de theoretische leerweg van het vmbo en bereidt leerlingen voor op het deelnemen aan het staatsexamen. De school biedt onderwijs aan leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek en vervult een regionale functie. Naast het lesprogramma richt de school zich op beïnvloeding van het gedrag van de leerlingen, zodat hun scholingskansen en kansen in de maatschappij toenemen.

Berg en Bosch College

Prof. Bronkhorstlaan 22 , 3723 MB Bilthoven
Het Berg en Bosch College is een voorgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met het autisme spectrum stoornis. Wij bieden in de onderbouw alle niveau's aan. In de bovenbouw bieden we de niveau's vmbo TL, havo en vwo aan.

St. Evangelische Hogeschool

Drentsestraat 1 , 3812 EH Amersfoort
Tussenjaar voor afgestudeerde studenten havo/vwo/mbo, of studenten die gestopt zijn met hun studie mbo/hbo/wo.

Het Element

Hooglandseweg Noord 55 , 3813VD Amersfoort
Wij doceren in alle profielen van techniek

Trivium College VMBO

Dierenriem 11 , 3813VN Amersfoort
VMBO Trivium College wil een open en zorgzaam klimaat scheppen waarbij leerlingen zich vertrouwd en veilig voelen en waar ze de aandacht krijgen die ze verdienen. Wij volgen de maatschappelijke ontwikkelingen en richten ons naast de beroepsgerichte opleiding op de ontwikkeling van zowel kennis, studievaardigheden, groei naar zelfstandigheid als creativiteit.

Het Baarnsch Lyceum

Torenlaan 83 , 3742 CS Baarn
We zijn een h/v/gym school met ongeveeer 1000 leerlingen. We bieden extra Science aan in de onderbouw en hebben een versterkt NT profiel in de bovenbouw. Leerlingen die talentvol zijn in betavakken volgen een extra programma dat verbredend en verdiepend is. We zijn aangesloten bij het U-talent programma van de UU. Voor deze laatste leerlingen willen we graag in contact komen met toekomstige werkplekken.

Mavo Triviumcollege

Columbusweg 40 , 3814WE Amersfoort
Mavo Triviumcollege is een kleine mavo, waar het loopbaanleren verweven is in de doorlopende leerlijn. Vanaf klas 1 voeren we loopbaangesprekken en orienteren leerlingen zich in de verschillende beroepswerelden. Leerlingen regelen zelf hun stages, maar vanuit de verschillende vakgebieden zijn wij op zoek naar plekken voor bedrijfsbezoeken. Van elk leerjaar zijn er twee parallelklassen van maximaal 25 leerlingen.

Petje af

Grote Koppel 12 , 3816ST Amersfoort
Weekendschool Petje af ontvangt kinderen uit sociaal-economische achterstandssituaties die hun talenten willen ontdekken en wereld vergroten. Er zijn meerdere Petje af-locaties in Nederland

ROC Midden Nederland

Disketteweg 10 , 3821AR Amersfoort
Tech College Amersfoort biedt twee MBO niveau 4 opleidingen (werktuigbouwkunde en mechatronica). Leerlingen aantal +/- 200. Daarnaast worden er ook nog niv. 2 en 3 opleidingen constructie en installatietechniek aangeboden.

't Hooghe Landt

Trompetstraat 1 , 3822CK Amersfoort
't Hooghe Landt is een Technasiumschool en heeft ongeveer 1500 leerlingen. Wij hebben twee gebouwen tot onze beschikking: de Trompetstraat 1 (onderbouw) en de Parelhoenstraat 2 (bovenbouw) te Amersfoort. Leerlingen met een positief advies van de basisschool voor Mavo, Havo of Vwo zijn welkom op onze school. Leerlingen van Havo en Vwo bieden we het vak Onderzoek & Ontwerp aan. Mavo leerlingen volgen in de onderbouw het vak Technologisch Design en in de bovenbouw het vak Technologie & Toepassing.

Het Element

Ringslang 2 4, 3824 VE Amersfoort
Wij zijn een taalcentrum. Wij geven voornamelijk Nederlands aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die daarna instromen in het reguliere onderwijs. Veel van onze leerlingen stromen door naar het mbo of vmbo. Ze kennen het Nederlandse scholensysteem niet, waardoor het soms moeilijk is om een goede keuze te maken voor de droombaan die de voor ogen hebben.

Het Element

Ringslang 2 4, 3824 VE Amersfoort
Wij zijn een taalcentrum. Wij geven voornamelijk Nederlands aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die daarna instromen in het reguliere onderwijs. Veel van onze leerlingen stromen door naar het mbo of vmbo. Ze kennen het Nederlandse scholensysteem niet, waardoor het soms moeilijk is om een goede keuze te maken voor de droombaan die de voor ogen hebben.

Revius Lyceum

Driebergsestraatweg 6 C, 3941 ZX Doorn
Wij zijn een VO school in het midden van het land met de volgende afdelingen vmbo TL, havo en vwo. Als extra vak kunnen vmbo TL leerlingen het vak Dienstverlening en producten volgen.

NexusME

Wittevrouwenkade 4 , 3512CR Utrecht
Vernieuwend VO voor hoogbegaafde tieners - in contact met organisaties, bedrijfsleven en de maatschappij. Wij hebben heel graag gastlessen en hebben hiervoor zelfs standaard 1 dag per week vrijgemaakt. 1 Kleinschalige klas met leerlingen tussen de 11 en 13 jaar oud.

St. Aloysius College

Schapenkamp 200 , 1211PB Hilversum
et St. Aloysius College is een kleinschalige school voor MAVO en HAVO. Deze kleinschaligheid staat garant voor optimale persoonlijke aandacht en maximale benutting van de aanwezige talenten van onze leerlingen. Orde en rust staan aan de basis van ons succesvolle onderwijs.

De passie

Zwarte woud 211 , 3524 SG Utrecht
Sfeervolle school met gemotiveerde leerlingen zoekt altijd uitdagingen

Saf Lohman

v Ghentlaan 51 , 1215PN Hilversum
Hele kleine mavo 230 leerlingen

Voorbeeld

, 3511MJ

Stichting Technotrend

Kanaalweg 86 , 3533HG Utrecht
Door techniekeducatie naar duurzame ontwikkeling: dat is waar Stichting Technotrend voor staat. Om een duurzame toekomst werkelijkheid te laten worden, is het noodzakelijk kinderen van jongs af aan te betrekken bij de zoektocht naar de mogelijkheden om een duurzame samenleving te ontwikkelen. Door wetenschap, techniek en duurzaamheid in het onderwijsprogramma te integreren wordt de verbeelding en nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld én verwerven ze vaardigheden en kennis die later als

Globecollege

Grebbeberglaan 7 , 3527vx Utrecht
VMBO met richtingen MT, zorg, PIE en economie

Via Nova Collge

Maartvlinder 7 , 3544 DA Utrecht
Het Via Nova College is een openbare vmbo-school voor eigentijds, ondernemend en sportief onderwijs. De school onderscheidt zich onder andere door onze focus op de mogelijkheden en kwaliteiten van de leerlingen, veel persoonlijke aandacht en inzet op een brede en sportieve ontwikkeling. Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door middel van loopbaanleren.

Oosterlicht College Nieuwegein

Dieselbaan 10 , 3439MV Nieuwegein
Het Oosterlicht College is een brede christelijke scholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, HAVO en VMBO. Wij hebben ook nog locatie voor VMBO en eerste fase HAVO/Atheneum in Vianen.

Cals College Nieuwegein

Vreeswijksestraatweg 6 A, 3432NA Nieuwegein
Kwalificatie, het behalen van een diploma, vinden we belangrijk. Dat zien we in samenhang met hoe je omgaat met anderen en met jezelf. We hebben een brede kijk op de schoolprestaties die je terugziet in allerlei extra mogelijkheden die we leerlingen bieden: cursussen, extra vakken, het tweetalig onderwijs, het technasium en ook het cultuurprofiel.

Niftarlake College

Pauwenkamp 151 , 3607GK Maarssen
Het Niftarlake College daagt je uit om jouw plek te vinden in de maatschappij van nu en de toekomst. We leiden je op om een bijdrage te leveren aan een samenleving vanuit jouw kracht en talent.

Huizermaat

Monnickskamp 7 , 1273JE Huizen
De Huizermaat is een Mavo / Havo / VWO school met een groot aandeel in beta onderwijs.

Amadeus Lyceum

Burchtpoort 3 3 , 3452 MD Vleuten
Cultuurprofielschool Eigentijds onderwijs Kernwaarden: respect en dialoog, zelfsturing, persoonlijke ontwikkeling, creativiteit

ichthuscollege

vondellaan 4 , 3906ea Veenendaal
Het Ichthus college is een christelijke school met een leerling populatie van omstreeks 2000 leerlingen te Veenendaal. We zijn een streekschool, de leerlingen komen uit Veenendaal en ruime omgeving. De school heeft een vwo, havo en een vmbo-t afdeling.

De Meerwaarde

Rietberglaan 6 , 3771RD Barneveld
De Meerwaarde is een VMBO met ongeveer 2100 leerlingen. Er worden meerdere profielen aangeboden nl.: Bouwen, Wonen, Interieur. Produceren, Installeren, Energie Groen Mobiliteit en Transport Zorg en Welzijn Economie Voor de leerlingen die geinteresseerd zijn in techniek is een techniekroute ontwikkeld. Deze opleiding begint in leerjaar 1 en geeft uiteindelijk een MBO-diploma (niv. 2+3) Er stromen ook leerlingen uit die kiezen voor een BOL-opleiding niveau 4.

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal

Sportlaan 11 -13, 3905AD Veenendaal
De CSV is een innovatieve en betrokken leergemeenschap voor vmbo en praktijkonderwijs met een christelijke identiteit, waar leerlingen worden begeleid naar zelfstandige, verantwoordelijke burgers die goed kunnen functioneren in de samenleving. De school heeft 1150 leerlingen. De Visie is leren door doen.De CSV bereidt leerlingen voor op hun toekomst door levensecht te leren, zowel op school als tijdens stages bij bedrijven en instellingen. Door dicht bij de praktijk van de werkvloer te blijven, is de stap naar de arbeidsmarkt relatief klein en optimaliseert de CSV de kansen voor leerlingen op ...

Christelijk Lyceum Veenendaal

Kerkewijk 149 , 3904 JC Veenendaal
Het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) is een open, christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Leerlingen is de mogelijkheid tot extra ontwikkeling aangeboden in talentklassen voor sport, kunst & cultuur en science.

Casparus College

Talmastraat 40 , 1381 NE Weesp
Wij zijn een overzichtelijke school met ongeveer 250 leerlingen. Wij doen op dit moment examen op VMBO Basis en Kader niveau. Voor leerlingen die dat nodig hebben bieden wij ook LWOO. Wij hebben de afgelopen jaren o.a. Techniek Breed aangeboden en maken nu de verandering naar het Nieuwe VMBO door. Wij hebben ervoor gekozen om de afdeling om te dopen tot Technologie en Design om op deze manier zo veel mogelijk facetten van de Techniek mee te kunnen nemen in ons nieuwe programma.

OSG Echnaton

Zwolleweg 1 , 1324EL Almere
vmbo school met een havo top. In het vmbo hebben we als examenprofiel dienstverlening en producten. Daarnaast hebben we een sportprofilering en een LOOT status. De school heft 1200 leerlingen. Vanaf leerjaar een bieden we het profile dienstverlening en producten aan. Dit is een breed programma. We willen graag dat de leerlingen hun talenten ontdekken en daarbij hoort zeker het tchnische talent.

Minkema College

Minkemalaan 1 , 3446GL Woerden
Regioschool voor Woerden en omstreken - Havo - Vwo - Gymnasium

Marnix College

Prins Bernhardlaan 30 , 6713 MC Ede
Oecumenische grondslag

Voorbeeldschool Gastlessen, zó Geregeld

Wipmolenlaan 1 , 3447 GJ Woerden
Let op: dit is geen echte school, maar een voorbeeldschool. We hebben een kleine 1000 leerlingen verspreid over twee locaties: 1. Straatweg: vmbo basis/kader en vmbo theoretisch. 2. De Laan: havo / vwo. We bieden aan vmbo basis/kader de profielen Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). Voor havo- en vwo-leerlingen hebben wij het technasium. Hier werken leerlingen in het vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) aan bètaprojecten in samenwerking met bedrijven.

CSG HET STREEK loc. BBW

Bovenbuurtweg 1 , 6717 XA Ede
Christelijke brede scholengemeenschap met Mavo, Havo, VWO, Gymnasium, Technasium en Beta Challenge

Scholengemeenschap Reigersbos

Ravenswaaipad 3 , 1106AW Amsterdam ZO
Brede scholengemeenschap in Amsterdam Zuid Oost

Aeres VMBO Ede

Zandlaan 31 , 6717LN Ede
Groen

CSG HET STREEK loc. ZLN

zandlaan 25 , 6717LN Ede
Net zo veelkleurig aan de buitenkant als binnenin. Dat is onze locatie Zandlaan, de huisvesting van het vmbo, de mavo en het praktijkonderwijs van CSG Het Streek. De inrichting van dit gebouw en de open houding van onze medewerkers geven elke leerling een beetje een thuisgevoel.

RSG Lingecollege

Heiligestraat 78 , 4001DN Tiel
De school dichtbij! Lingecollege zorgt voor een veilige leeromgeving. De school is kleinschalig georganiseerd. We stimuleren je het maximale uit jezelf te halen. Samen werken aan jouw toekomst!

Futura College

Abeellaan 2 , 3442JA Woerden
Het Futura College is een school voor Praktijkonderwijs. Wij begeleiden jongeren richting zelfstandigheid en arbeid vanuit de Big Picture Learning filosofie. Hierbij is " levensecht leren " één van de peilers.

het Heerenlanden

Eksterlaan 48 , 4143ac Leerdam
We hebben verschillende keuzeklassen in leerjaar 1 & 2. In de keuzeklas TECHNIEK zitten kinderen met een grote affiniteit techniek. We willen graag laten zien wat je met techniek allemaal kunt, dat deze kinderen een technische vervolgopleiding gaan kiezen.

Helicon VMBO Kesteren

Industrieweg 4 , 4041 CR Kesteren
VMBO Kesteren is een kleine overzichtelijke school. Prettig en sfeervol. Je voelt je er snel thuis! Op onze school is er veel aandacht voor planten en dieren. Maar na onze school kun je nog alle richtingen op. De meeste van onze leerlingen stromen door naar het mbo.

Open schoolgemeenschap Bijlmer

Guldenkruis 5 , 1103be Amsterdam
breed techniek onderwijs op gebied van basis/kader. in het derde en vierde leerjaar een jaar lang lob activiteiten.

VeenLanden College

Dianmant 9 9 , 3641XR Mijdrecht
Een leergemeenschap waarin leerlingen uitgedaagd worden om naast het reguliere programma zich te ontwikkelen in hun eigen interesse gebied. Science, sport, ondernemerschap zijn hierbij speerpunten.

Pantarijn

Hollandseweg 9 , 6706KN Wageningen
Vmbo met profielen Zorg en Welzijn Techniek (PIE) Dienstverlening en producten Economie en ondernemen

praktijkcollege de Dreef

alexander dumaslaan 7 , 1102WD amsterdam zo
anders nl, Praktijk onderwijs, wel met doorstroom ROC entree en pre entree.

CCNV Harderwijk

Stationslaan 26 , 3842LA Harderwijk
VO-school met havo, vwo en gymnasium. De school werkt aan een sterk betaprofiel.

Startcollege HArderwijk

van Mecklenburglaan 3 , 3843BN Harderwijk
Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die de Nederlandse taal leren en oriëntatie op beroep meenemen hierin.

Morgencollege

de sypel 2 , 3842AE Harderwijk
Christelijk vmbo, wij bieden oa de profielen BWI, MMG, HBR, MTL, MVI aan

SG Panta Rhei

Pandora 2 , 1183kk Amstelveen
Een grootstedelijke vmbo met een PIE/techniek afdeling van 60-80 leerlingen op de bovenbouw.

Wellant college Linnaeus

Archimedesplantsoen 87 , 1098JZ Amsterdam
Groen

rksg thamen

den uyllaan 4 , 1421nk uithoorn
Als school voor VMB zien wij het als onze taak onze leerlingen goed vóór te bereiden op het onderwijs ná deze school. Daarvoor is nodig dat leerlingen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Met die zelfkennis moeten zij keuzes kunnen maken uit mogelijke toekomstige arbeidsterreinen. Wij bieden hen daartoe zo breed mogelijk georiënteerde leerwegen en leersituaties aan en/of door leerstages buiten de school. Trots zijn we op de techniekhal die is omgevormd tot leeromgeving 'Skills Lab'.

Alkwin Kollege

Weegbree 55 , 1422mt Uithoorn
Het Alkwin Kollege (AK) is een scholengemeenschap voor havo, atheneum en vwo+. Het Alkwin Kollege behoort tot de Stichting Keizer Karel. We zijn een open katholieke school.

Praktijkschool Uithoorn

Legmeerplein 55 , 1422RG Uithoorn
Praktijkonderwijs

Pieter Nieuwland College

Nobelweg 6 , 1097AR Amsterdam
V.O. school met Havo/VWo

Spinoza20first

Martin Lutherkingpark 1 , 1079RL Amsterdam
daltonschool die projectmatig werkt (neven locatie van het Spinozalyceum)

Montessori college oost

Polderweg 3 , 1093 KL Amsterdam
Het MCO is een VMBO-Montessorischool met zes profielen: Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: 1. Zorg en Welzijn (Z&W) 2. Economie en Ondernemen (E&O) 3. Bouwen, Wonen en Interieur (BW&I) 4. Produceren, Installeren en Energie (PIE) 5. Mobiliteit en Transport (M&T) Mavo: 6. Dienstverlening en Producten (D&P) Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling. Het contact tussen docent en leerling is o.b.v. gelijkwaardigheid, de verschillende rollen in acht nemend.

Keizer Karel college

Elegast 5 , 1185AA Amstelveen
Wij zijn een actief Technasium alleen voor het VWO Wij profileren onszelf met excellente school en zijn tevens JetNet school

Luzac Lyceum

Uiterwaardenstraat 263 , 1079 CR Amsterdam
-

Havo De Hof

Dapperstraat 315 , 1093 BS Amsterdam
Wij hebben oog voor Talent van onze leerlingen. Havo-leerlingen in hun kracht zetten.

Berlage Lyceum

P.L.Takstraat 33 , 1073 KJ Amsterdam
Unesco, TTO school. Stageschool voor ILO en HvA Werken met CLIL/TVO

Metis Montessori Lyceum

Mauritskade 58 , 1092AD Amsterdam
Het MML is een jonge, innovatieve school in Amsterdam Oost.

Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding

Wibautstraat 2 , 1091 GM Amsterdam
Op de Hogeschool van Amsterdam worden 2e graads docenten (o.a. Na en Sk) opgeleid. Wij willen onze studenten graag kennis laten nemen van het (technisch) bedrijfsleven, zodat ze hun eigen leerlingen beter voor kunnen lichten over de toepassing van hun vak en beter kunnen begeleiden bij hun keuzeprocessen (profielkeuze of opleidingskeuze) en stages.

Schoonhovens College

Vlisterweg 22 , 2871VH Schoonhoven
volgt

TestSchool

Sarphatikade 12 Z, 1017WV Amsterdam
Openbare Middelbare school in Amsterdam Oost

Fons Vitae Lyceum

Reijnier Vinkeleskade 53 , 1071SW Amsterdam
Het Fons Vitae Lyceum is een levendige school voor havo, atheneum en gymnasium in Amsterdam Zuid. Onze school heeft een lange traditie waarin betrokkenheid en talentontwikkeling sleutelbegrippen zijn. Sinds 2012 draagt het Fons Vitae Lyceum het officiële keurmerk van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen, als enige middelbare school in Amsterdam. Dit houdt in dat wij het talent van ál onze leerlingen - niet alleen de hoogbegaafden onder hen! - actief (h)erkennen, stimuleren en faciliteren. De afgelopen jaren hebben we in het kader van BPS (zo noemen we alle activiteiten en ontwikkelinge ...

DENISE, De Nieuwe Internationale School Esprit

Pieter de Hoochstraat 78 , 1071EJ Amsterdam
De Nieuwe Internationale School van Esprit biedt algemeen toegankelijk internationaal onderwijs van hoge kwaliteit vanuit de realiteit van nu en de collectieve verantwoordelijkheid voor de toekomst van de wereld waarin wij leven. De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE) wil dit bereiken door het aanbieden van breed internationaal onderwijs en een goede basis voor het opgroeien in de Nederlandse samenleving.

Gerrit van der veen college

Gerrit van der veenstraat 99 , 1077DT Amsterdam
home > Onderwijs > Visie en doelen Onderwijsvisie en onderwijsdoelen Enige tijd geleden is de onderwijsvisie van het Gerrit van der Veen College onder woorden gebracht en vertaald in doelen, waar de school naar streeft en waar ouders en leerlingen de school op aan mogen spreken. In deze visie zijn de volgende doelstellingen verwoord. Veilige en inspirerende leer- en werkomgeving Wij willen een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving creëren, waarin leerlingen, docenten en andere medewerkers optimaal kunnen presteren en waarin levensbeschouwelijke, culturele en creatieve vorming en ...

Hogelant, stichting Zaam

Duinluststraat 20 , 1024vk Amsterdam
Het Hogelant is een Zorg school voor VMBO onderbouw en MBO1 bovenbouw. Leerlingen hebben moeite met leren en hebben extra ondersteuning nodig op het sociaal emotionele gebied. Leerlingen halen bij ons een MBO1 diploma en gaan na het Hogelant starten met een beroepsopleiding op het ROC. In de bovenbouw werken we met verschillende modules, o.a.Sport, EHBO, Koken. Volgend schooljaar starten we ook met een module Techniek. Gericht op instaat zijn om technische klussen te kunnen klaren als je een eigen huis hebt. Maar ook inzicht krijgen in de technische beroepen met bijbehorende opleidingen.

Montessori Lyceum Amsterdam

Pieter de Hoochstraat 59 , 1071ED Amsterdam
Montessorionderwijs Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) is een school voor gymnasium, vwo, havo en vmbo-t (mavo), voor leerlingen met en zonder montessoriachtergrond. Wij zijn met zo’n 1900 leerlingen een grote school. Op het MLA leer je om zelfstandig en onafhankelijk te zijn. Leerlingen ontwikkelen hun talent en zelfvertrouwen onder begeleiding van de docenten. "Help mij het zelf te doen", is de bekendste uitspraak van Maria Montessori en het is nog altijd ons uitgangspunt. Dat betekent dat je als leerling op het MLA een deel van het werk zelf inplant, altijd goed begeleid doo ...

Damstede

Rode Kruisstraat 83 , 1025KM Amsterdam
Damstede is een Technasium. In het Technasium werken de leerlingen aan levensechte opdrachten uit het bedrijfsleven en de overheid. Bedrijven kunnen bij Damstede aankloppen met een casus die zij de leerlingen willen voorleggen. Daarbij streven we naar een win-win situatie: het bedrijf krijgt creatieve en innovatieve oplossingen aangedragen en de leerlingen werken aan een leerzaam project. Bij ieder project nodigen wij experts uit die de leerlingen verder kunnen helpen.

Vox

buiksloterweg 85 , 1031CG amsterdam
projectgebaseerd onderwijs in heterogene groepen.

Wellantcollege

JAC.P.Thijsselaan 18 , 1431KE Aalsmeer
Profiel groen met een TEC klas

Dorenweerd College

Dalweg 5 , 6865 CZ Doorwerth
Een goede kleinschalige school waarin de kernwaarden samen, ambitie, passie en veilig voorop staan, met oog voor het individuele talent van de leerlingen. Mavo/havo/vwo school met tweetalige VWO afdeling

Gomarus Scholengemeenschap

hoefslag 11 , 4205NK gorinchem
Wij zijn een reformatorische school

Lyceum Oudehoven

Hoefslag 4 , 4205NK Gorinchem
We zijn onderdeel van een brede scholengroep. Wij hebben een locatie voor havo/vwo. We zijn een regionale school met veel techniek in de buurt. Scheepvaart, logistiek, voedseltechnologie zijn belangrijke takken in onze omgeving. Onze school richt zich op ICT, programmeren en industrieel ontwerp.

DaVInci Gorinchem

, 4205NB

Over-Y College

Floraweg 170 , 1032ZG Amsterdam
Het Over-Y College is een kleine vmbo-t school in Amsterdam Noord, met een beginnende Havo onderbouw. Wij zijn bezig met het vak Technologie en toepassing, een Entreprenasium en verzorgen thematische projectweken voor de onderbouw.

Marcanti college

Jan van Galenstraat 31 , 1051 KM Amsterdam
Openbare school

Hervormd Lyceum West

hemsterhuisstraat 79 , 1065JX Amsterdam
Wij zijn een dynamische en overzichtelijke school met een sterke Gymnasium-, Vwo-, Havo- en Mavo-opleiding. Onze ambitie is dat iedere HLW-leerling een echte Wereldburger wordt. Echte talentontwikkeling vindt plaats in ons Hallo Wereld-profiel: in dit profiel krijgen alle leerlingen een uitdagend onderwijsaanbod dat verder gaat dan de gewone lessen. Het profiel sluit aan op onze onderwijsvisie waarin de 21st century skills centraal staan.

het Reinaert

Reinaert de Vosstraat 27 , 1055cl Amsterdam
Het Reinaert is de MAVO in Amsterdam West en is onderdeel van de scholengroep ZAAM. Het Reinaert is een school die kansen biedt aan leerlingen met ambitie. Daarom besteedt de school veel aandacht aan extra begeleiding bij taal en rekenen. Het Reinaert biedt een tweejarige brugperiode vmbo-tl/havo en de gemengde leerweg van het vmbo. Het Reinaert verzorgt modern onderwijs. Dat betekent o.a. dat de docenten tijdens de lessen rekening houden met verschillen tussen leerlingen.

Wellantcollege De Bossekamp

B 140 , 2975 BK Ottoland
vmbo school: 450 lln tecklas onderbouw (keuzevak) bovenbouw keuzevak plaat- en constructiewerk (wordt in de loop van de tijd uitgebreid) in het kader van lob lln kennis laten maken met de verschillende beroepen dmv gastlessen en bedrijfsbezoek

mboRijnland

, 2805TE

mboRijnland

, 2805TE

Spring High

Herman Poortstraat 17 , 1064BR Amsterdam
Het onderwijs van Spring High (10/15jaar) is kwalitatief, innovatief en ontwikkelingsgericht: Het basiscurriculum bestaat uit twee onderdelen: de ‘losse vakken’ en de domeinen Mens & Maatschappij, Natuur & Technologie, Sport, Lifestyle & Bewegen en Taal & Cultuur. In vakken worden de leerdoelen voor taalvaardigheid (Nederlands en Engels), rekenvaardigheid (inclusief wiskunde), digitale geletterdheid en burgerschap opgenomen.

Weekend Academie

Meer en Vaart 290 , 1068 LE Amsterdam
Wij zijn een buitenschoolse activiteit voor jongeren van 10-15 jaar in Amsterdam West en Nieuw West. Een vast onderdeel van ons programma is beroepsorientatie. In dat kader ontvangen wij regelmatig beroepsmensen uit de praktijk. Op zondagmiddag, woensdagavond, donderdagavond.

Driestarcollege

Ronsseplein 1 , 2803CC Gouda
VO school van PRO t/m VWO6 christelijke school

LIFE!

Noordeinde 124 H, 1121AL Landsmeer
LIFE! is een Democratische School. Leerlingen ontdekken hun eigen leerweg.

De Goudse Waarden

Kanaalstraat 31 , 2801SH Gouda
VMBO Profielen BWI MT PIE EO ZW HBR

Don Bosco college

, 1132DB

Vmbo 't Venster

Thomas a Kempislaan 82 , 6812LS Arnhem
Wij hebben in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) het profiel business (economie en ondernemen) in de bovenbouw. Dus wij zijn geïnteresseerd in alles wat met economie te maken heeft

Groene Hart Praktijkschool

Anna van Burenlaan 15 , 2404 GA Alphen aan den Rijn
Een kleine school voor praktijkonderwijs met een grote techniekafdeling. Hier leren de leerlingen diverse technische basisvaardigheden voor houtbewerking, fietstechniek, metaalbewerking, motorvoertuigen- en elektrotechniek. Leerlingen maken al vroeg in de opleiding kennis met het werkveld via stages.

Wellantcollege

Kalkovenweg 62 , 2401 LK Alphen aan den Rijn
VMBO school, sector groen, 380 lln'en. Ook aandacht voor techniek, maar dan voornamelijk in de bovenbouw gericht op agrarische techniek. Grootste uitstroom gaat richting techniek en de zorg.

het Mozaïek

vroonhoevelaan 10-12 10 , 2408 st alphen aan den rijn
PC Basisschool groep 1 tm 8 visie: wetenschap en techniek onderwijs leader in me

Veluwscollege Cortenbosch

Pr. Beatrixlaan 259 , 7312 DG Apeldoorn
Het Veluws College is een katholieke middelbare school voor vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Onze school heeft vier vestigingen: drie in Apeldoorn en één oecumenische vestiging in Twello. Wij willen dat alle leerlingen met plezier naar school gaan, daarom hebben we zorg en aandacht voor iedereen. In een prettige sfeer dagen we de leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we door goed onderwijs aan te bieden en door ons onderwijs steeds weer te verbeteren, bijvoorbeeld door projectonderwijs en keuzewerktijd aan te bieden. Onze leerlingen komen niet op school om alleen u ...

Hoofdvaart College

Paxlaan 20 , 2131 PZ Hoofddorp
Het Hoofdvaart College is een beroepsgerichte vmbo (basis/kader) met een kleine afdeling gemengd/theoretisch (ongeveer 600 leerlingen). De school maakt deel uit van een Technetkring en maakt gebruik van het aanbod van JINC (o.a. Bliksemstages).

KajMunk College

Kaj Munkweg 3 , 2131RV Hoofddorp
Wij zijn een beta georiënteerde school met Betadesign op de Mavo, Technasium op de Havo en Science op het VWO

Rodenborch-College

T.M. Kortenhorstlaan 4 , 5244GD Rosmalen
Het Rodenborch is een school die onderwijs biedt aan reguliere leerlingen en LOOT-leerlingen (topsport). Hierdoor wordt er van leerlingen verwacht dat zij zelf de huiswerktijd voor de verschillende vakken inplannen. De school werkt toe naar het werken vanuit leerdoelen zodat leerlingen kunnen leren in hun eigen tempo.

Herbert Vissers College

Noorderdreef 175 , 2152AC Nieuw-Vennep
Onze vmbo afdeling heeft ongeveer 550 leerlingen verdeeld over een basis en kader groep. De techniekafdelingen bestaan uit BWI en PIE maar ook de afdelingen E&O en Verzorging worden hier gegeven. Wij als afdeling BWI zijn met name geïnteresseerd is excursies en gastlessen. Dit om de aantrekkingskracht voor deze afdeling te vergroten.

Herbert visser college

Noorderdreef 175 , 2152AC Nieuw-vennep
De vmbo afdeling bestaat uit de profiel afdelingen; PIE, BWI, zorg en welzijn, E&O We bieden ongeveer 350 (en groeiend!) onderwijs op kader, basis, en enkele ll op gemengde leerweg de mogelijkheid profielen en keuzevakken te volgen. De wensen van techniek zitten in het feit dat we leerlingen enthousiast willen houden om voor techniek te kiezen!

Bossche Vakschool

Hervensebaan 5 , 5232JL 's-Hertogenbosch
De Bossche Vakschool is een vmbo met o.a. de richtingen Bouwen Wonen interieur en Produceren Installeren en Energie

Mondial College

Meeuwse Acker 2020 , 6546DZ Nijmegen
Mondial College Locatie Beroeps College, Voor de professional van de toekomst! Het Mondial College is een openbare school die een breed en kwalitatief goed onderwijspakket biedt aan jongeren aan de westkant van Nijmegen en de gemeenten grenzend hieraan. De school wil dit zodanig doen dat haar leerlingen na diplomering een goede start kunnen maken in het vervolgonderwijs en goed zijn toegerust voor een optimale deelname aan de samenleving.

edisoncollege

waleweingaarde 103 , 7329bd apeldoorn
Wij zijn een energieke uitdagende school die onze techniek leerlingen zo goed mogelijk in de markt willen zetten

Citadel College

Dijkstraat 7 a, 6663 AD Lent
Het Citadel College is een school voor vmbo bb, kb, t, havo en vwo. Op de locatie Dijkstraat bieden wij de profielen economie & ondernemen en zorg & welzijn aan voor leerlingen in klas 3 en 4 basis/kader.

Griendencollege

Prof Kamerlingh Onneslaan 109 , 3362VE Sliedrecht
Wij zijn een loopbaangerichte school. We zien en kennen de leerling doordat wij kleinschalig zijn

Geminicollege Lekkerkerk

Nicolaasbeetsstraat 401 , 2941tn Lekkerkerk
Kleine school in Lekkerkerk met veel aandacht voor de leerlingen.

Titus Brandsma

Reigerstraat 25 25 , 6883ER Velp
kleinschalig, mavo en havo onderbouw, mavo bovenbouw

Kandinsky College Malderburchtstraat

Malderburchtstraat 11 , 6532TK Nijmegen
Mavo/Havo/Vwo/Gymnasium school met op dit moment 1450 leerlingen. Wij bieden op alle niveaus ook tweetalig onderwijs aan. Van de brugklas tot aan het eindexamen besteden we op het Kandinsky College aandacht aan bèta-excellent in een doorlopende leerlijn exacte vakken .

Van Kinsbergen college

Paterijstraat 17 , 8081ta Elburg
Wij zijn op dit moment een school die met gepersonaliseerd leren is begonnen. Kinderen kunnen hun eigen leerroute volgen van basis tot hoogebegaafd.

IMC Weekendschool

Akkerlaan 19 , 6533BK Nijmegen
Leerlingen zitten op school om te ‘leren voor later’ terwijl niemand hen echt laat zien wat ‘later’ nu eigenlijk is. “Ik wil graag ingenieur worden, kent u misschien een ingenieur?’. Door dit soort vragen is het idee ontstaan om een weekendschool op te zetten om kinderen in contact te brengen met inspirerende professionals en interessante vakgebieden. De leerlingen (11/12 jaar) afkomstig uit sociaal-economische aandachtswijken krijgen de kans om beroepen te beleven!

kandinskycollege afd. Jorismavo

Heijendaalseweg 45 , 6524SE Nijmegen
Wij zijn een kleine nevenvestiging van een grote scholengemeenschap met leerlingen die iets extra's nodig hebben, zoals o.a. kleinschaligheid, kleine klassen, extra ondersteuning qua taal en rekenen

HAN ILS

Kapittelweg 35 , 6525 EN Nijmegen
Lerarenopleidingen Natuur-/Scheikunde ten behoeve van vmbo, vo en mbo. De opleidingen zijn zeer geïnteresseerd met de toepassingen van bovengenoemde vakken in het technische en technologische bedrijfsleven. Hierdoor kunnen de toekomstige leraren vmbo/vo.mbo de vakken betekenisvoller maken en hun toekomstige rol als LOB-er beter oppakken. Sinds 2015 doen de opleidingen mee aan de STEM-projecten van Teacher Academy waaronder bedrijfsstages en hopelijk met ingang van 2017-2018 een Minor Omgevingsgericht ProjectOnderwijs met oog op samenwerking met bedrijven, O&O-, T&T- en mbo-onderwijs.

Fioretti College Hillegom

van den Endelaan 5 a, 2182ES Hillegom
Fioretti college Hillegom is een VMBO school met 1100 leerlingen. De meeste leerlingen zitten in de basis/kader leerweg. Onze profielen: zorg en welzijn, PIE, Mobiliteit en transport, Economie en D&P Leerlingen uit het 2e jaar gaan hun keuze medio maart maken. Vooraf kennismaken met techniek is daarom belangrijk. In onze LOB lessen en de praktijk gerichte vakken leren de leerlingen over vaardigheden en leren keuzes maken a.d.h.v opgedane kennis

Coornhert Lyceum

Lyceumlaan 1 , 2012 WT Haarlem
Een school met hart voor de leerlingen maar ook zeker met oog voor prestaties

Candea College

Eltensestraat 8 , 6922 JB Duiven
Het Candea College bestaat uit twee locaties. O[p de Eltensestraat zijn alle VMBO opleidingen te vinden, op Saturnis 1 Havo en VWO.

Comenius college

liistersingel 2 , 2902JD capelle a.d. IJssel
BWI en PIE

Maurickcollege

Titus Brandsmalaan 1 , 5262bs Vught
Leerlingen in onderbouw basis en kader moeten in het 2e jaar een beroepsrichtingen kiezen. School wil in bovenbouw havo /vwo meer science cq techniek invoeren.

Melanchthon Business School

Wilgenlei 2 B, 2665 kn Bleiswijk
We zijn een vmbo met profiel groen en d&p. Er zitten ongeveer 530 leerlingen op onze school

Roncalli Mavo

Tattistraat 3 , 3066CE Rotterdam
Een categorale mavo waar techniek in een hoog vaandel staat. 650 leerlingen.

Wellantcollege Oegstgeest

Lange Voort 70 , 2341kd Oegstgeest
Basis, kader en gemengde leerweg vmbo Groen.

Test

test 1 , 2311AP Test
Test

Bonaventuracollege

Mariënpoelstraat 6 , 2334 CZ Leiden
Havo Vwo Gymnasium school

Da Vinci College

Kagerstraat 7 , 2334CP Leiden
Het Da Vinci College vestiging Kagerstraat is een school met ruim 1000 leerlingen. De school heeft zowel een sterke profilering op het gebied van bèta / techniek als kunst en cultuur. De Kagerstraat is een Technasium en biedt de bètavakken in het vak Science geïntegreerd aan in de onderbouw. Daarnaast is het Da Vinci College Kagerstraat een erkende Cultuurprofielschool en biedt kunstklassen aan in de onderbouw.

Farelcollege

Kastanjelaan 50 , 2982CM Ridderkerk
Het Farel Vmbo zit in een apart gebouw met een eigen sfeer in de vertrouwde omgeving van het Farelcollege. Je ontwikkelt op het Farel Vmbo een ondernemende houding en je wordt uitgedaagd je ambities waar te maken. Je maakt op een praktische manier kennis met veel beroepen en leert hoe je een eigen onderneming start. Op het Farel Vmbo is er naast de algemene vmbo-vakken, extra aandacht voor het onderzoeken van jouw talent.

Insula college

Leerparkpromenade 300 , 3312kw dordrecht
Als school richten wij ons op duurzame techniek. In klas 1 wordt er door de leerlingen een duurzame woning ontworpen en gebouwd. Ik klas 2 zijn we vooral bezig met drones, solarauto's en robotica.

Loket Zwijndrecht

Laurensvliet 2 r, 3331HW Zwijndrecht
Wij zijn een vmbo-school met drie technische afdelingen (pie-bwi-m&t). Er gaan regelmatig leerlingen van ons naar iwzh en bijna nooit naar jullie!

VSO Het Molenduin

Duin en kruidbergerweg 1 a, 1985HG Driehuis
Wij zijn een Voortgezet Speciaal Onderwijs Praktijk school.

Udens College

Kleinveld 25 , 5401 ZW Uden
Udens College is een vmbo-school met ongeveer 1400 ll. In de bovenbouw basis/kader zijn er 5 profielen: PIE, BWI, D & P, E & O en Zorg en welzijn. De leerlingen maken in leerjaar twee via carrousellessen kennis met de profielen. in de onderbouw maken de leerlingen kennis met het bedrijfsleven in het project bedrijvenbezoek. De school is intensief bezig met ontwikkelingen in de techniek en werkt nauw samen met het MBO in de regio. In de bovenbouw T/GL is er de T-science klas die zich bezig houdt met techniek.

aoc-oost

meester zwiersweg 4 , 7391hd twello
groene school alle leerwegen van het vmbo, over een jaar start ook het groene lyceum daarnaast hebben we mbo in huis

Technisch College Velsen

briniostraat 10 , 1971HM IJmuiden
Technisch onderwijs. Ook maritieme techniek. Wij organiseren jaarlijks een beroepenmarkt waar leerlingen en Mbo-opleidingen met elkaar in contact komen.

Melanchthon Kralingen

oudedijk 75 , 3062 AD rotterdam
Melanchthon Kralingen is een VMBO school met TL, kader en Basis leerlingen. We hebben ongeveer 370 leerlingen. In klas 2 hebben de leerlingen PSO en maken een keuze voor de bovenbouw. De richtingen die wij bieden in de bovenbouw zijn: Science, Dienstverlening en producten, Economie & ondernemen en Zorg & welzijn.

Melanchthon Berkroden

Myra wardsingel 50 , 2652 LA Berkel en Rodenrijs
Op onze school profileren wij ons met D&P (dienstverlening en producten) Dit houdt in dat onze leerlingen kennis maken met verschillende beroepen en/of beroepstakken. Ze krijgen hierdoor de indrukken van verschillende werkzaamheden om op deze manier beter voorbereid keuzes te kunnen maken bij vervolgopleidingen in het MBO. Techniek onderscheidt zich door zoveel mogelijk soorten techniek te laten zien. Dit omdat techniek een verzamelwoord is van zeer uiteenlopende mogelijkheden.

Wellantcollege Rijnsburg

Sandtlaan 98 , 2231CE Rijnsburg
Groene school

Melanchthon Kralingen

Vredenoordplein, 60 60 , 3061PX Rotterdam
Op Melanchthon Kralingen krijg je in een veilige, sfeervolle en uitdagende omgeving lessen omdat wij het beste uit een kind willen halen. Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij! Houd je van structuur, regelmaat, je talenten ontdekken en wil je uitgedaagd worden door ons betrokken team dan is Melanchthon Kralingen een school waar jij op je plaats bent en je goed voelt.

Wartburg college

smeetslandseweg 127 , 3079CR Rotterdam
Voortgezet onderwijs op christelijke grondslag

Schreuder college de Villeneuvestraat

de villeneuvestraat 20 , 3053 ZV Rotterdam
Het Schreuder college is een praktijkonderwijs school, voor leerlingen met gedragsproblemen (cluster 4). Doormiddel van stage en intensieve begeleiding proberen wij leerlingen een plaats op de arbeidsmarkt te geven. Een interessante doelgroep die recht heeft op een plekje in de maatschappij

SG Newton

Dampten 22 , 1624tk Hoorn
Dienstverlening en Producten

TEST

Test 278 , 3076BS Test
Test Agile Marketing Test Agile Marketing Test Agile Marketing Test Agile Marketing

Zadkine Startcollege

Frankendaal 70 , 3075XS rotterdam
Het startcollege bereid leerlingen voor op werk of doorstroom naar MBO 2 Leerlingen hebben vaak nog geen goed beeld van wat ze leuk vinden om later als beroep uit te oefenen. We proberen dan ook samen tewerken met het bedrijfsleven om leerlingen enthusiast te maken voor beroepn in de techniek. gatslessen zijn hiervoor een mooi instrument. Vooral de link naar de praktijk wordt hierdoor helderder en dit kan de motivatie om voor een bepaald beroep te kiezen en een diplom behalen versterken.

Tabor College d'Ampte

Berkhouterweg 5 , 1624 NS Hoorn
Tabor College d'Ampte is VMBO school met een breed scala aan opleidingen; zorg en welzijn, techniek, economie en diensten & producten. Als school zijn wij altijd op zoek naar de verbinding tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

Focusberoepsacademie

, 2991XJ

Focus beroepsacademie

Dierensteinweg 4 , 2991 XJ Barendrecht
Techniek algemeen onderbouw en D&P bovenbouw klas 3, volgend jaar klas 4.

Fioretti College

Muntelaar 4 , 5467HA Veghel
een vmbo school met mavo kader en basis-beroepsgerichte leerweg, PRO. De volgende profielen bieden we aan: mavo: D&P en T&T B/K: PIE MTV BWI EO HBR ZW

Nova College

Cornwallstraat 7 , 1976 BD IJmuiden
Entree onderwijs en niveau 2 zorgleerlingen

Limes

Louise de Colignylaan 5 , 2224 VT Katwijk
Wij zijn praktijkonderwijs. Dat is qua niveau nog weer onder VMBO-basis. Onze leerlingen stromen via stages doorgaans door naar werk. Ze hebben of leerachterstanden of een beperkt IQ. Er zijn vele talenten die met de juiste steun prima werk kunnen afleveren. Op heel basaal niveau. Zelf weten ze niet altijd wat er mogelijk is. Ook als school blijft dat maatwerk. Wellicht kunnen werkbezoeken voor enkelen een duw in de juiste richting zijn. En een motiverende factor zijn, in algemene zin.

Atlascollege - Copernicus.

Nieuwe Steen 11 , 1625HV Hoorn
We zijn een mavo-havo-vwo school van ruim 1300 leerlingen met gericht energie om de mavo leerlingen meer te interesseren voor mbo techniek via gastlessen en bedrijfsbezoeken

Tabor College

Bouwsteen 1 , 1625PD Hoorn
Jetnet Betapartner

Agile Marketing Test

Coolsingel 120 , 3011AG Rotterdam
TEST TEST TEST TEST TEST

zuider Gymnasium

Grift 30 , 3075sb rotterdam
Bij ons is het normaal dat leren leuk is en dat iedereen zijn best doet. Wij kijken wat de leerlingen motiveert en wat hun talenten zijn. Zo volgt iedereen een persoonlijk onderwijsprogramma om het beste uit zichzelf te halen. Als lid van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS) zijn wij toegerust om meer- en hoogbegaafde kinderen op een goede manier uit te dagen. We zijn een multiculturele school met kinderen uit de directe omgeving maar ook uit de buurtgemeenten van Rotterdam.

ISK Duin-en Bollenstreek

Nolensstraat 1 , 2221 CE Katwijk aan zee
Een school voor nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar. Twee groepen van 20 leerlingen stromen uit naar mbo 2 of 3 (4).

ISK Duin en Bollenstreek

, 2221CE

ISK Duin en Bollenstreek

, 2221CE

ISK Duin en Bollenstreek

, 2221CE

ISK Duin en Bollenstreek

, 2221CE

ISK Duin en Bollenstreek

, 2221CE

ISK Duin en Bollenstreek

, 2221CE

Grafisch Lyceum Rotterdam

Stadhoudersplein 35 , 3039ER Rotterdam
Beroepsprofiel techniek: Media, vormgeven en ICT. 80% vd leerlingen stroomt door naar het Grafisch MBO. De overige ln kiezen voor sport, zorg, beveiliging of administratief.

Zuiderpark College

, 3083AN

Avicenna College

, 3083AN

Avicenna College

, 3083AN

Avicenna College

Montessoriweg 55 , 3083 AN Rotterdam
Het Avicenna College organiseert excellent, ambitieus, islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden van de Nederlandse samenleving. Het Avicenna College biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs gekoppeld aan de islamitische levensovertuiging

Symbion, school voor praktijkonderwijs

Hoge Witteveld 2 , 6942RD Didam
School voor praktijkonderwijs, PRO. Het doel van ons onderwijs is leerlingen voor te bereiden voor en te laten uitstromen naar werk. Onze school biedt voor leerlingen leerjaar 4 t/m 6 o.a. SVA1 en SVA2 opleidingen aan op het gebied van metaal en houttechniek en schilderen, Daarnaast de opleidingen voor de branches groen, horeca, schoonmaak, handel en logistiek, heftruckrijbewijs, B-VCA en theorie trekker rijbewijs. Daarnaast volgen de leerlingen vanaf leerjaar 1 onder andere praktijkvakken in de bovengenoemde richtingen. Vanaf leerjaar 3/4 lopen leerlingen zelfstandig stage in de diverse bra ...

's Gravendreef College

Klaas Voskuildreef 135 , 2492 JJ Den Haag
Ongeveer 850 leerlingen op school. In de 1e en 2e klas wordt mens en natuur als vak gegeven, techniek speelt hier helaas nog een kleine rol. Vmbo richtingen: groen (theoretisch), Economie en Zorg en welzijn. Havo kent sinds kort alle profielen voor de bovenbouw.

Ichthus College lokatie VIA

Flevoweg 68 , 8265 PL Kampen
Vakschool voor Techniek, we hebben leerlingen BB/ KB van leerjaar 1 t/m 4 in huis

Almere College lokatie VIA

Flevoweg 68 , 8265 PL Kampen
Vakschool voor Techniek, we hebben leerlingen BB/ KB van leerjaar 1 t/m 4 in huis

Veurs Lyceum

Burgemeester Kolfschotenlaan 5 , 2262 EZ Leidschendam
800 leerlingen mavo/havo/vwo, we bieden alle profielen aan, en in de onderbouw hebben we talentstromen sport/kunst-media/science daarnaast doen we mee met het WON project in vwo bovenbouw en excellente leerlingen kunnen meedoen aan workshops op de TU Delft.

Schreuder college slinge

slinge 154-156 154 , 3085 EW Rotterdam
cluster 4

De Boerhaave

Herman Boerhaavelaan 1 , 7415 ES Deventer
Boerhaave is een onderbouwschool voor Havo/Vwo. Als enige school in Deventer verzorgt De Boerhaave gymnasiumonderwijs voor de onderbouw.

Carrecollege

Beukelsdijk 145 , 3022dc Rotterdam
We zijn een school met basis/kader en gemengde leerweg. We bieden de volgende profielen "Economie en ondernemen, zorg en welzijn, handel en administratie, print media en design

Baudartius College

Isendoornstraat 1 , 7201nj Zutphen
Een scholengemeenschap voor mavo-havo-vwo

Het Stedelijk Zutphen

Isendoornstraat 3 , 7201nj Zutphen
Een openbare school voor daltononderwijs

Osg Hugo de groot

Nachtegaalplein 53 , 3082nk Rotterdam
Osg Hugo de Groot is een school voor vmbo-tl/ havo/ vwo in Rotterdam zuid.

Scheepvaart & Transport College

Westzeedijk 487 , 3024EL Rotterdam
Het STC vmbo college is een bijzonder vmbo, want bij ons op school zitten jongens en meisjes die later willen gaan werken op of om het water, in het vervoer of bij een (lucht)haven. Op twee middelbare schoollocaties in Rotterdam bieden wij hen een inspirerende omgeving waarin leren leuk is! Leerlingen bereiden zich bij ons voor op een loopbaan. Na leerjaar 2 hebben de leerlingen keuze uit 4 profielen: Haven & Vervoer, Transport & Logistiek, Scheeps & Jachtbouw, Rijn-,Kust-, en Binnenvaart.

Pieter Zandt sg.

Kamperstraatweg 1 a, 8265 PA Kampen
Reformatorische school, regiofunctie, Pro - Gymnasium

Ichthuscollege Kampen lokatie IC1

Jan Ligthartstraat 1 , 8265CJ Kampen
Het Ichthuscollege is een christelijke school waar ruimte is voor eigen identiteit. Met een jong docentenbestand vind er veel onderwijsvernieuwing plaats.

GK van Hogendorpschool

Mathenesserdijk 455 , 3026 GH Rotterdam
E & O + MVI

De Meander

Florijnstraat 3 , 2645HH Delfgauw
Basisonderwijs. Groep 1 t/m 8

Melanchthon Mathenesse

Spaanseweg 101 , 3028HW Rotterdam
Een VMBO met bijna 400 leerlingen in Rotterdam West, Spangen. Wij beide de profielen voor de leerwegen basis/kader: HBR, Zorg en Welzijn, Mobiliteit en transport, Pie. VMBO-tl krijgt als extra vak technologie en toepassing aangeboden. De leerlingen in de onderbouw krijgen PSO in alle afdelingen.

Stc

Waalhaven Zuidzijde 16 , 3088hh Rotterdam
Maritiem en techniek

Sint Maartenscollege

Aart van der Leeuwkade 14 , 2274kx Voorburg
Katholiek. Mavo, havo, vwo, tto en gymnasium

Champs on stage

, 2289DE

Pieter Zandt SG - IJsselmuiden

Grafhorsterweg 53 , 8271CB IJsselmuiden
Nevenlocatie van de Pieter Zandt SG in Kampen. Onderbouw (klas 1 en 2) van bovengenoemde onderwijstypen

Frater van Gemertschool

Schout Backstraat 37 , 5037MJ Tilburg
VMBO met LWOO-leerlingen

Greijdanus

Campus 5 , 8017 cb Zwolle
De greijdanus heeft ongeveer 2200 leerlingen. Wij bieden als school alle niveaus aan. De leerlingen krijgen in de PRO/BB/KT 2 uur techniek in de week en dit is bij LT/H/VWO 1 uur. Wij willen als school de techniek meer laten aansluiten op de werkelijkheid van vandaag dit willen wij bereiken door werkstukken maar ook door naar buiten te gaan.

Clusius College

Drechterwaard 10 A, 1824EX Alkmaar
Groenschool, waarbij naast het aanbieden van groene keuzevakken we ook het grijze keuzevak techniek aan gaan bieden.

Champs on Stage

Surinamestraat 24 , 2585GJ Den Haag
Champs on stage

Van Vredenburch College

Van Vredenburchweg 425 , 2284 TA Rijswijk
School voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs met de profielen Economie en ondernemen, Produceren, installeren en energie en Zorg en welzijn.

De Mavo Vos

Korhoenlaan 4 , 3136ST Vlaardingen
Wij zijn een mavo school en hebben LOB hoog in het vaandel staan.

Campus 013

Stappegoorweg 183 , 5022 DD Tilburg
Een VMBO met brede oriëntatie mogelijkheid. Naast D&P profielen worden ook werkveld lessen, en afdelingsgerichte lessen gegeven. bv PIE in de technische beroepen.

Roc horizoncollege

Umbriellaan 4 , 1702AJ Heerhugowaard
Meubelmakers eerste jaars niveau 2,3,4 Van aankomende vakmensen tot allround en werkvoorbereiders

Thorbecke SG

Russenweg 3 , 8041 AL Zwolle
vmbo school, onderbouw en bovenbouw, PIE, openbare onderwijs, alle techniek afdelingen tussen 600 en 700 leerlingen

Van Vredenburch College

, 2284TA

JenaXL

Gelijkheid 3 , 8014XC Zwolle
JenaXL is een school voor voortgezet onderwijs die werkt volgens het Jenaplanconcept, in een sfeer waarin je je thuis voelt. De docenten stimuleren je zelfstandig en zelfbewust te worden. Je doet veel kennis op, maar je leert ook hoe jij zelf het beste kunt studeren en hoe je van en met elkaar kunt leren.

Talentstad beroepscollege

blaloweg 1 , 8041 ah Zwolle
vmbo school met theoretische leerweg, onderbouw en bovenbouw, christelijk onderwijs, alle techniek afdelingen tussen 600 en 700 leerlingen

Newmancollege

Verviersstraat 4 4 , 4826HT Breda
Het Newmancollege telt ca. 1370 leerlingen. We hebben ons ontwikkeld tot bèta profiel school. In dit kader bieden we technasium onderwijs en het bèta challenge programma aan (T&T). We werken in de regio nauw samen met andere technasium en BCP scholen. Ook landelijk zijn we actief in de doorontwikkeling van het bèta onderwijs. We hebben inmiddels een redelijk bedrijvennetwerk maar zijn zeer geïnteresseerd in bedrijven die mede vorm willen geven aan ons onderwijs.

Brederocollege locatie Balmakersveld

Balmakersveld 2 , 4817NH Breda
Wij zijn een REC 4 school.

Luzac College-Lyceum

Stationsweg 3 , 8011 CZ Zwolle
Particuliere school die leerlingen zo goed mogelijk begeleidt in het kiezen van de meest passende sector of het meest passende profiel bij de leerling. Wij proberen leerlingen zoveel mogelijk persoonlijk te begeleiden.

St. Jozefmavo

Willem de Zwijgerlaan 240 , 3136 AX Vlaardingen
http://sjm.nl/nl/home

VSO Isselborgh

Slotlaan 35 , 7006HA Doetinchem
VSO De Isselborgh in Doetinchem is een school voor speciaal (cluster 4) voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Wij bieden diplomagericht onderwijs (vmbo/havo-vwo/Horeca en MSBO niveau 2) aan kinderen met uiteenlopende gedrags- en leerproblemen. Hierbij streven wij ernaar dat leerlingen zicht en grip krijgen op hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden.

Mill Hillcollege

Venneweg 42 , 5051BP Goirle
Mavo-havo-vwo school; veel leerlingen uit Goirle en omliggende dorpen. LOB neemt een behoorlijke plaats in, maar vindt vaak nog plaats binnen de klas.

Metzo college

Montesorristraat 5 , 7008ca Doetinchem
Profiel Zorg en welzijn

Metzo College

Maria Montessoristraat 5 , 7008 CA Doetinchem
Het Metzo College in Doetinchem is een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) en voor Beroepsgericht Mavo. Bij ons leer je met je hoofd, je hart en je handen, onder het motto: ''Doen is leren, leren is doen''.

Christelijk College de Populier

, 2565MK

Bureau Blik

test 12 , 2566zs Den Haag
Karen schrijft zich in om te ervaren hoe dat gaat. Zo kan ik het anderen beter uitleggen. Dit is dus niet mijn profiel.

Piramide College

Steenwijklaan 30 , 2545RL Den Haag
Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Een deel van de leerlingen maakt gebruik van een rolstoel.

Heerbeeck College

Willem de Zwijgerweg 150 , 5684SL Best
Het Heerbeeck College is een brede scholengemeenschap, die het belangrijk vindt om leerlingen hun talenten te laten ontdekken. Verbinding maken met de omgeving is hiervoor een belangrijke pijler. De school is daarom ook Brainportschool, en legt daarmee de nadruk op samenwerken met anderen zowel binnen als buiten de school. De school heeft een eigen netwerk met lokale en grote bedrijven in de brainport regio voor vakinhoudelijke en lob projecten. We zijn voortdurend op zoek naar alle mogelijke verbindingen met buiten. Ik mis in het rijtje samenwerkingsverbanden dan ook brainport.

vos college

Claudius Civilislaan 41 , 3132JA Vlaardingen
volgt

Thorbecke S.G.

Dokter van Heesweg 1 , 8025AB Zwolle
5 trajecten die naast de reguliere lessen draaien. Leerlingen kiezen bewust voor een traject op het niveau wat bij ze past. - Technasium - Techniek - Sport - Moderne Media - Fast Lane - (Regulier)

Sg De Dijk

Admiraliteitsweg 6 , 1671ja Medemblik
Kleine, theoretische school op zoek naar praktijklessen

Ludger College

, 7002AN

Hofstad Mavo Havo

Albardastraat 25 , 2555XP Den Haag
Hofstad Mavo Havo is een unieke, kleine school in Den Haag met naast de TL-opleiding en de Havo-onderbouw óók de TL/Havo-klas én een Kader/TL-brugklas. Alle leerlingen werken aan hun talenten en ontwikkelen tegelijkertijd ook belangrijke vaardigheden zoals organiseren, samenwerken en presenteren. Dit gebeurt bijschoolactiviteiten zowel binnen als buiten school.

Markland College Zevenbergen

Vaandelweg 4 , 4761 BC Zevenbergen
Op onze school geven we de vakken O&O (havo en vwo) en T&T (mavo).

Ulenhofcollege

Bizetlaan 86 , 7002 lz Doetinchem
Technasiumschool met het vak T & T op de MAVO (Techniek en Toepassing)

Berger Scholengemeenschap

Rondelaan 31 , 1861ED Bergen NH
Een school met zo'n 850 leerlingen verdeeld over mavo, havo en atheneum. De school heeft de creatieve vakken hoog in het vaandel staan. Er kan examen gedaan worden in de natuur en techniek profielen.

Stedelijk College

Henegouwenlaan 2 , 5628 WK Eindhoven
Brede school voor vmbo-t tot gymnasium tweetalig en nederlandstalig

ISW

Irenestraat 35 , 2685CA Poeldijk
Kleine school, met in de onderbouw Vakcollege (BL-KL) en MAVO/HAVO. In de bovenbouw houden wij alleen MAVO over. Totaal 420 lln.

Floracollege

Burg Elsenweg 8 , 2671DC Naaldwijk
VMBO met veel stages in het programma. Doen mee aan Westland on Stage met een onderdeel gastlessen hierbij.

Dr.-Knippenbergcollege

Nachtegaallaan 40 , 5702KN Helmond
Het Dr.-Knippenbergcollege is: ?Kwaliteitsschool ?Innovatief ?Onderscheidend ?Gericht op talent ontwikkeling Dit laatste betekent dat wij 3 pijlers hebben: sport, vorm&media en bèta.

Lentiz Dalton

Prof. Holwerdalaan 62 , 2672 LD Naaldwijk
wij hebben een mavo-opleiding (dus tl) en een versneld traject tl-mbo4 waarbij leerlingen na po in 5 jaar tijd klaar kunnen zijn voor het hbo. dus een alternatief voor de havo. Dit heet het Lentiz Dalton Groene Lyceum, maar staat los van de groene sector.

Jan van Brabant College Gasthuisstraat

Gasthuisstraat 79 , 5708 HJ Helmond
Isk school Eerste opvang nederlands tweede taal

KSE

Stijn Streuvelslaan 42 , 4873EB Etten-Leur
Scholengemeenschap voor mavo-havo-vwo

Praktijkschool Helmond

generaal Snijdersstraat 51 , 5703GR Helmond
Omdat niet anders ingevuld kan worden is vmbo aangevinkt. Echter, onze school valt onder Praktijkonderwijs. Voor verdere info verwijs ik u graag naar de website van onze school: www.praktijkschoolhelmond.nl

Almende College - Isala

, 7064AL

Almende college locatie Bluemers

, 7064BK

ISW Sweelincklaan

Sweelincklaan 1 , 2692BA 's-Gravenzande
Onderbouw Vakcollege klas 1 t/m 4 VMBO-TL

Regius College Schagen ora

Oranjelaan 1 , 1741 cv Schagen
locatie oranjelaan is vmbo TL bij natuurkunde en scheikunde willen wij de leerlingen zoveel mogelijk laten leren door zelf ervaren

Markland College Oudenbosch

pagnevaartweg 5 , 4731AA Oudenbosch
We zijn een brede school van VMBO tot gymnasium, maar deze aanvraag is voorlopig alleen voor BASIS en KADER. We zijn voornemens een vakcollege te worden en daarin zijn gastlessen en excursies erg belangrijk. Hier willen we graag dit jaar al mee experimenteren

Maerlant

Hossenbosdijk 14 , 3232PX Brielle
PIE algemeen

Het College VOS

Claudius Civillislaan 41 , 3231DA Vlaardingen
VMBO school met opleidingen PIE, Transport en logistiek, Economie en ondernemen en zorg

Sondervick College

Knegselseweg 30 , 5504NC Veldhoven
Het Sondervick College is een school voor vmbo, mavo XL, havo (tevens tto) en vwo (tevens tto).

Raayland College

Leunseweg 6 , 5802CH Venray
Het Raayland College is een brede scholengemeenschap van praktijkonderwijs t/m vwo. Wij zijn hier trots op! Wij besteden bijzonder veel aandacht aan techniek/technologie en bèta onderwijs. Van het behalen van las certificaten op praktijkonderwijs, de vakmanschapsroute en technologieroute op het Vmbo en het Technasium op Havo/Vwo.

Klein Borculo

Schoollaan 3 , 7271NS Borculo
Op VSO Klein Borculo geven we onderwijs aan jongeren van 12 tot 20 jaar met een gedrags- of psychiatrische problematiek. Onze school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft leerlingen met een normale intelligentie met leer- en gedragsproblemen, die thuis, op school en in de vrije tijd in de problemen zijn geraakt.. Hierdoor zijn zij niet in staat het beste uit zichzelf te halen. Op VSO Klein Borculo lukt dit vaak juist wel.

Agnieten College

Zwaluwlaan 23 , 7711 LN Nieuwleusen
Kleinschalig en persoonlijk

Hub van Doornecollege

Vloeieindsedreef 1 1 , 5753 SM Deurne
Een vmbo school met een technische, groene zorg en welzijn en consumptieve afdeling. Technische afdeling bevat bouw en interieur mobiliteit en transport produceren installeren en electro

Hub van doorne college

Vloeieindsedreef 1 , 5753SM Deurne
Het Hub van Doornecollege is een deelschool van de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. Onze school biedt de Kaderberoepsgerichte Leerweg en de Basisberoepsgerichte Leerweg aan. In de onderbouw, leerjaar 1 en 2, volgen de leerlingen van de Basisberoepsgerichte Leerweg grotendeels theorielessen. Daarnaast is er ook veel aandacht voor het leren ontdekken van persoonlijke keuzes en de voorbereiding op de beroepskeuze. Aan het einde van leerjaar 2 maken alle leerlingen een keuze voor een sector,

Hub van doorne college

, 5753SM

Hub van doorne college

, 5753SM

Hub van doorne college

, 5753SM

sg Harreveld 't Anker

Kerkstraat 51 , 7135 JJ Harreveld
Het is een vso school binnen een gesloten jeugdzorginstelling. De praktijk-klassen bestaan uit vmbo-basis/kader, maar ook mbo 1 en praktijk.

Stad en Esch

Ezingerweg 52 , 7943 AZ Meppel
Wij zijn een brede scholengemeenschap van praktijkonderwijs tot vwo.

Stad en Esch

Ezingerweg 51 , 7943AZ Meppel
Stad en Esch is een brede scholengemeenschap. Onderwijs van Praktijkschoolt tot en met Lyceum VWO. Het VMBO is in het gebouw Stad en Esch Beroepencollege gevestigd en kent de afdeling Mobiliteit&Transport (M&T), Bouwen Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Zorg en Welzijn en Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) en Economie & Ondernemen (E&O).

Varendonck College

Beatrixlaan 25 , 5721 HK Asten
Het Varendonck College is een optimistische school, wij geloven in onze leerlingen en medewerkers, en in hun mogelijkheden om de wereld beter te maken. Wij stimuleren iedere leerling om verantwoordelijk te zijn voor de eigen ontwikkeling in een veilige, persoonlijke omgeving, met een individuele leerroute. Het Varendonck College biedt plaats aan elk talent. En geeft uitzicht op een prachtige toekomst voor elke leerling. Het Varendonck College brengt de wereld dichtbij.

Gertrudiscollege

Bovendonl 115 , 4707 ZH Roosendaal
Het Gertrudiscollege is een school waar kinderen hun talenten in een stimulerende leeromgeving tot ontwikkeling kunnen laten komen. Of je nu een reguliere “gewone” leerling, hoogbegaafd, topsporter of artistiek bijzonder bent, de school heeft onderwijsprogramma’s op maat met de daarbij behorende ontwikkelingsmogelijkheden.

Da Vinci College

Bovendonk 1 , 4707 ZH Roosendaal
Het Da Vinci College biedt de richtingen Techniek, Zorg & Welzijn en Horeca & Ondernemen aan. Dit doen we via het vakcollege concept. Daarnaast is er een samenwerking met de MBO opleidingen in de buurt in bovenstaande richtingen.

Sg. Marianum

Dr. Ariënsstraat 1 , 7131 XM Lichtenvoorde
Marianum kent twee locaties. op beide locaties is een brede instroom. De bovenbouw vmbo zit in Lichtenvoorde en de bovenbouw havo/vwo zit in Groenlo. In de onderbouw van het vmbo is LOB als 'vak' voor 4 lesuren ingeroosterd. Binnen die 4 uren hebben de leerlingen ook les in de praktijklokalen van de profielen (PIE, BWI, Z&W en E&O).

@TRavelijn

Ravelijnstraat 2 , 4651 DT steenbergen
wij zijn een vmbo school met techniek, economie, zorg en welzijn. wij geven techniek in de onderbouw en willen de leerlingen zo breed mogelijk techniek laten kennis maken. voor meisjes is het heel belangrijk dat ze ook mogelijkheden binnen de techniek gaan ervaren. hebben jullie daar leuke bedrijven voor.

Het Assink Lyceum

Julianastraat 12 , 7161 CR Neede
Een onderbouw locatie van het Assink met ongeveer 250 leerlingen. We geven 2 uur techniek aan TL, Havo en VWo en 1 uur aan Basis kader. Daarnaast heeft Basis kader Doe tijd 10 uur per week en de TL 6 uur LOB

Dendron College

Gebr. van Doornelaan, 124 124 , 5961 BE Horst aan de Maas
Het Dendron College is een brede scholengemeenschap met onderwijs van vmbo basis tot en met vwo+ op een locatie. Voor basis en kader hebben we een Vakcollege techniek en Mens en Dienstverlenen. Aan het eind van leerjaar 1 kiezen leerlingen tussen deze twee richtingen. En halverwege leerjaar twee kiezen de leerlingen van het Vakcollege techniek voor de richting PIE of BWI.

CC Schaersvoorde

Landbouwstraat 1 , 7122VM Aalten
Christelijk College Schaersvoorde is een school voor vmbo, havo en vwo voor Aalten, Dinxperlo, Winterswijk en omgeving. Schaersvoorde is een brede scholengemeenschap waarin (bijna) elke leerling een plaats kan vinden. Zowel in Aalten, Dinxperlo als Winterswijk kan een leerling alle onderwijsvormen tot en met het tweede leerjaar volgen. Vanaf leerjaar 3 is een keus voor een locatie in Aalten soms noodzakelijk. Onze school is een brede scholengemeenschap met bijna alle mogelijkheden voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. De school heeft bijna1750 leerlingen. Het onderwijs word ...

RSG Tromp Meesters

Lijsterbesstraat 1 , 8331NS Steenwijk
Conventionele school op zoek naar verrijking en vernieuwing

csg het Noordik

Linderflier 24 , 7681zm Vroomshoop
Onderbouw/ instroompunt havo/vwo en vmbo alle leerjaren.

Zevenlinden

Langewijk 166 , 7701AK Dedemsvaart
Wij zijn een klein scholen gemeenschap waar les wordt gegeven in de niveaus van basis t/m atheneum. Ik geef zelf de lessen aan de 1e en 2e klassen het vak digitech aan alle niveaus, dit vak is best wel erg breed, maar gaat vooral om techniek.

Linde College

Drafsportlaan 22 , 8472 AS Wolvega
Brede scholengemeenschap, streekfunctie

Pronova

Wielewaalstraat 2 A, 7102HB Winterswijk
Wij zijn een praktijkschool. Wij leiden de leerlingen op naar werk. Wij kennen drie uitstromen: naar de mbo met een entree diploma, naar werk met of zonder een loonwaarde bepaling en dagbesteding.

Het Assink lyceum

van Brakelstraat 1 , 7482 VV Haaksbergen
Het Assink lyceum is een school voor leerlingen voor het VMBO t/m VWO. Op onze locatie hebben wij klas 1 en 2 basis/kader en klas 1 t/m 4 (G)TL. Alle leerlingen in klas 1 en 2 krijgen 2 uur techniek in de week. Daarnaast heeft klas 1 en 2 Basis/Kader 10 uur DOE tijd in de week en klas 1 en 2 TL heeft 4 uur LOB in de week. Hier is ruimte voor gastlessen/gastsprekers of bedrijfsbezoeken. Klas 3 en 4 GL heeft het profiel D&P waar ze zelfstandig en projectmatig allerlei thema's behandelen.

Citaverde College Nederweert

Pastoor van der Steenstraat 5 , 6031EB Nederweert
MAVO in het groen is een kleinschalige MAVO. We hebben uitstroom in alle profielen. Met onze vernieuwende aanpak op het gebied van de toegepast ICT leiden we leerlingen op met een brede basis en een nieuwsgierig kijk op toegepaste technische ICT toepassingen.

Kei college

Ds kingweg 8 , 8446kz heerenveen
Pie M&T HBR BWI E&O D&P ZW

Bornego College

Dominee Kingweg 1 , 8446KZ Heerenveen
Het Bornego College is een open christelijke school. Dat betekent dat er ruimte is voor alle leerlingen die zich thuis voelen bij onze identiteit.

Philips van Horne

Herenstraat 298 , 6004XL Weert
School voor Mavo en Havo

Vechtdal College Hardenberg

Burgemeester Schuitestraat 3 , 7772 BS Hardenberg
Het Vechtdal College is een brede scholengemeenschap. De hoofdlocatie te Hardenberg telt 2000 leerlingen verdeeld over alle mogelijke onderwijstypes.

Vechtdal College Hardenberg

Burg. Schuitestraat 3 , 7772 BS Hardenberg
Het Vechtdal College is een brede scholengemeenschap. De hoofdlocatie te Hardenberg telt 2000 leerlingen verdeeld over alle mogelijke onderwijstypes.

Vechtdal College

, 7772BS

C.T. Stork College

Fre Cohenstraat 10 , 7556 PS Hengelo
In de onderbouw het vak Techniek In de bovenbouw hebben we de profielen BWI, PIE, Z&W en E&O

Alfa-college

, 7772xp

Het Stedelijk Vakcollege

Wethouder Beversstraat 195 , 7557rr Enschede
Het Stedelijk Vakcollege biedt scholing aan ongeveer 600 leerlingen vmbo basis/kader. Leerlingen kiezen vanaf klas 1 voor een richting. ( mens en dienstverlenen of techniek)

Penta College

Sportlaan 8 8 , 7552ha Hengelo
Penta is een schhol van Attendiz. Wij verzorgen VMBO onderwijs op B/K/TL niveau. Onze doelgroep is cluster 4

College Den Hulster

Hagerhofweg 15 , 5912PN Venlo
Den Hulster is een brede school en biedt vmbo, havo en (t)vwo onderwijs aan +/- 1500 leerlingen. We beschikken over een unieke voorziening voor techniekonderwijs, het Technodome. Hier werken medewerkers en leerlingen van zowel Den Hulster als het ROC Gilde Opleidingen. Samen bieden wij de vakmanschapsroute aan. Voor havo en vwo biedt ons Technasium een science georiënteerde opleiding aan. Kennisverwerving gaat bij ons samen met samenwerkend leren, persoonlijke groei en vaardigheden ontwikkelen.

De Stedelijke Mavo

Jan Vermeerstraat 49 , 7545BN Enschede
Kleine mavo (350 lln) met onderbouw havo (30 lln)

Cals IJsselstein

, 4301rd

Bonhoeffer college Praktijkonderwijs

, 7544GG

Vakschool Het Diekman

J.J.van Deinselaan, 32 32 , 7541 PE Enschede
Wij zijn een school voor praktijkonderwijs. Daarnaast hebben wij klassen waarin leerlingen worden toegeleid naar een vervolgtraject op VMBO B en soms K niveau.

OSG Sevenwolden locatie Grou

Burstumerdyk 5 , 9001 ZC Grou
brede onderbouw, van VMBO basis tot VWO bovenbouw bestaat uit klassen 3 en 4 VMBO-T

De Nieuwe Veste

van Heeckerenlaan 2 , 7742AB Coevorden
Brede scholengemeenschap van 1600 leerlingen. Onderwijs van BB t/m Gymnasium en ook Technasium

De Eshorst

Esweg 106 , 9411AK Beilen
Onze school is onderdeel van ckc drenthe. Het is een basisschool met hierin een aparte afdeling waar begaafde kinderen meer uitdaging zoeken en vinden. Voor deze leerlingen geldt de aanvraag.

Ostrea Lyceum.nl

's Heer Elsdorpweg 4 , 4461 WK Goes
Drie lokaties. Eén voor mavo, één voor havo/vwo en één voor vmbo-kb

Ostrea lyceum

Fruitlaan 3 , 4462EP Goes
We zijn een vmbo-m-h-v school en willen met de mavo starten met Beta challenge.

Connect College

Maasbrachterweg 22 , 6101xx Echt
Het Connect College (voormalig Bisschoppelijk College Echt (BCE)) is een rooms-katholieke middelbare school in het Limburgse Echt. Profielen: VMBO, HAVO, ATHENEUM & GYMNASIUM

Gomaruscollege Drachten

Eikesingel 62 , 9203 NZ Drachten
Nevenvestiging Drachten Basis, Kader onderbouw T,volledig en H/V onderbouw -1e 3 jaar. ong .300 lln.

Zwaai

Splitting 17 , 9202LC Drachten
We zijn een cluster 4 school. Je kunt hier opgaan voor vervolgonderwijs of arbeid.

VSO de Monoliet

Cornelis Trooststraat 29 , 8932BR Leeuwarden
Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Het bedrijfsbezoek is voor leerlingen uit de bovenbouw (leerjaar 4, vmbo basis/kader) Deze leerlingen gaan volgend schooljaar de overstap naar MBO niveau 1 of 2 maken

Piter Jelles de Dyk

Egelantierstraat 86 , 8924EP Leeuwarden
klas 1 en 2 krijgen techniek

OSG Singelland

Schoolstraat 101 , 9251EB Burgum
OSG Singelland Burgum, kleine ''dorpsschool'' met ongeveer 300 leerlingen. basis/kader niveau wordt alleen in klas 1 en 2 gegeven. Hierna gaan deze leerlingen naar een andere school waar ze examen kunnen doen op BK niveau.

CSG Liudger

T.H.Haismastraat 1 , 9251AT Burgum
Onze school kent een brede in stroom. Van bb tot h/v. Na het tweede jaar zoeken de bb/kb leerlingen elders een school. De vmbo gl/tl en havo leerlingen kunnen examen doen op onze locatie.

Terra VMBO-Groen

Vredeveldseweg 55 , 9404CC Assen
Wij zijn een VMBO school met een groen profiel. Onze uitstroom naar het MBO is echter heel breed. Wij verzorgen zelf lessen agrarische techniek, modules robotica etc. Onze bovenbouw heeft ruim 400 leerlingen

Gomarus College

Meester Groen van Prinstererlaan 20 , 9402KD Assen
zie Gomaruscollege.nl

Drenthe College

Anna Paulownalaan 1 , 7822 JJ Emmen
mbo Entree (niveau 1) Een techniekklas van maximaal 15 leerlingen. Leerlingen kunnen kiezen uit vier verschillende richtingen te weten: installatietechniek, constructietechniek, elektrotechniek, verspaning en bouwen/wonen/onderhoud.

Esdalcollege

Angelsloerdijk 13 c, 7822HK Emmen
2 jaar brugperiode m/h en bovenbouw alleen mavo

Carmelcollege Emmen

Wendeling 59 , 7824TB Emmen
Brede school met in het vmbo het profiel Dienstverlening en Producten.

DaCapo College

Rijksweg Zuid 70 , 6134 AD Sittard
Wij zijn een brede VMBO-school.

Esdal College Klazienaveen

van echtenstraat 25 , 7891 LM Klazienaveen
BWI - bouw, wonen en interieur Z&W - Zorg & Welzijn D&P - Dienstverlening en producten

Nehalennia

Kruisweg 2 , 4335AE Middelburg
VMBO basis/kader Mavo Tech Havo LOB ontwikkeling, doorloop MBO

Chr. Mavo de Saad

Nijewei 1 , 9104DK Damwoude
Gericht op techniek

Romboutscollege

Schoolstraat 16 , 6443 BT Brunssum
Het Romboutscollege is een school, waar leerlingen, docenten en OOP-ers samen, in een fijne sfeer, aan het werk zijn. We staan midden in de samenleving, trekken er op uit, maar willen ook graag mensen van buiten school bij ons onderwijs betrekken.

Basisschool De Vlieger

Maria-Gewandenstraat 24 , 6432CP Hoensbroek
Basisschool. We willen onze leerlingen vooral zaken laten ervaren. Gastlessen en excursies dragen hier aan bij.

Stella Maris College Valkenburg

Keelstraat 1 1 , 6301XT Valkenburg aan de Geul
VMBO Vak: PPO Praktische Profiel Oriëntatie in de tweede klas ivm vakkenpakketkeuze. Einde leerjaar 2

Techniek college Parkstad Limburg

Schandelermolenweg 21 , 6415GG Heerlen
Techniekcollege VMBO met 3 uitstroomprofielen: BWI PIE M&T

RSG Ter Apel

Oudeweg 41 , 9561LB Ter Apel
Afdelingen PIE, BWI en M&T. Loopbaanbegeleiding in klas 2 om tot een goede keuze te komen binnen de drie techniekprofielen.

VMBO Maastricht

Bemelerweg 1 , 6226NE Maastricht
Het VMBO Maastricht is erop gericht de talenten van leerling optimaal te ontwikkelen. Vanuit een (21th first Century Skills) positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Een optimale voorbereiding op vervolgopleidingen in het MBO vindt plaats. Profielen: 1. Tech;Bouw, wonen en interieur (BWI) 2. Tech;Produceren, Installeren en Energi(PIE) 3. Mens en Natuur 4. Ondernemen en Dienstverlening 5. GL/TL via D&P

Gomarus College VMBO

Vondelpad 2 , 9721 LX Groningen
Vakcollege techniek en mens en dienstverlening + theoretische leerweg in de onderbouw; in de bovenbouw PIE, BWI, E&O, M&D, Gemengde leerweg en Theoretische leerweg. In de praktijk leren doen onze leerlingen graag, bedrijfsbezoeken, gastlessen en stages krijgen een steeds grotere plek.

Leon van Gelder

Diamantlaan 27 , 9743BA Groningen
Wij zijn een VO school met ca 650-leerlingen van BB tot VWO Techniek; in jaar 1 twee uur p.w., in jaar 2 één uur p.w. in jaar 3 gaan de p-stroom leerlingen (praktisch) oriënteren op hun sector. Dat gebeurt in 5 weken per sector p.w. 4 uur. ik wil graag met deze leerlingen bedrijven bezoeken of gast docenten laten vertellen.

Bernardinuscollege

Akerstraat 95 , 6417BM Heerlen
Bernardinuscollege, heel vroeger de oude HBS voor technici in wording, geeft onderwijs op Havo en VWO leerlingen en heeft naast het reguliere onderwijs een speciale tak dat Technasium (Onderzoek & Ontwerp) heet een Gymnasium Curriculum.

CSG Rehoboth

Erasmusweg 1 , 9602 AB Hoogezand
Wij zijn een kleinschalige school met aandacht voor de leerlingen. Wij bieden alleen onderbouw basis/ kader en havo aan en bovenbouw tl.

dr. Aletta Jacobs College

Laan van de sport 4 , 9603TG Hoogezand
Een brede scholengemeenschap van PRO- tot Gymnasium met vel ambitie en enhousiasme.

Winkler Prins praktijkschool

Jan Salwaplein 2 , 9641LA Veendam
Wij zijn een praktijkschool, leerlingen lopen stage en via de stage gaan ze vaak door naar een baan, sommige lln gaan doorleren. het zijn leerlingen met een speciale aanpak en allemaal hun eigen kwaliteiten en interesses. De bovenbouwleerlingen zijn in de leeftijd van 15-18 jaar. Elke dag is een wisselend aantal aanwezig vanwege stage. De praktijkvakken die ze krijgen zijn: hout, metaal, groen, ict, Op de vrijdag zouden wij graag een gastles willen.

Eemsdeltacollege Sikkel

Sikkel 3 , 9932BD Delfzijl
VMBO school met een sterke techniekafdeling. BWI en PIE zijn aangeboden techniekprofielen. Er wordt jaarlijks een wetenschapsdag door vaksectie nask georganiseerd omdat er een sterke verbinding tussen vmbo/ wetenschaps/ techniek moet komen.

Cbs De Noordkaap

Willem de merodelaan 1 , 9982 LK Uithuizermeeden
Basisschool

Burgemeester Harmsmaschool

H. Ringenoldusstraat 3 , 8401PV Gorredijk
De 1e en 2e klas is heterogeen, dus basis/kader/GT/Havo leerlingen in één klas. Visie: Uitstel van nivobepaling: eind klas 2 wordt het nivo van de leerling bepaald. uitstel van studiekeuze: eind klas 3 beroepskeuze

Penta College CSG Scala Rietvelden

J.A. Heijwegenlaan 2 , 3201 KH Spijkenisse
Wij hebben mavo- en havo-onderwijs met 940 leerlingen. Zijn een zuster van Scala Molenwatering in Spijkenisse. Voor mavo hebben wij 3 sectoren, Techniek, Economie en Zorg. Voor havo hebben wij 4 profielen CM, EM, NG en NT. In het kader van LOB en begeleiden van leerlingen is dit een hoofdzaak die financieel soms onmogelijk is. Wij zoeken in de buurt.

Pieter Groen

Helmbergweg 10 , 2221sz Katwijk
Wij zijn een christelijke scholengemeenschap voor mavo/havo/vwo en bieden onze leerlingen ook de kans om hun opleiding tweetalig te volgen.

Corderius college

Lambert Heijnricsstraat 23 , 3817 ER Amersfoort
Ruimte voor talent, Christelijke identiteit. Betrokken, Verantwoordelijk en veilig zijn onze kernwaarden. Verder zijn we een school in transitie richting een school van de 21 ste eeuw.

B.C. Broekhin

Bob Boumanstraat 30 32, 6042EH Roermond
BC Broekhin Roermond is een school met een aantal kenmerkende en onderscheidende eigenschappen: het vmbo-t-plus, de kansklassen, de vrijeschool, het tweetalig onderwijs (tto) en internationalisering (o.a. Delf, Goethe, Anglia .

Citaverde College

Jagerstraat 6 , 6042KA Roermond
Citaverde College Roermond is een groene school vmbo / mbo niveau. LEERWEGEN (BB / Basis): nadruk op praktijkvakken (KB / Kader): 4 theorievakken en 2 praktijkvakken (GL / Gemengd): 5 theorievakken en 1 praktijkvak Met de Gemende Leerweg toch het Theoretische diploma halen? Dan kan! MBO: We bieden opleidingen aan op het gebied van agro, design, dier, food, natuur en retail. Techniek vind plaats vmbo 3/4 en in onderbouw verwerkt in D&P vak basisvaardigheden www.citaverde.nl locatie Roermond

Techniek college Parkstad Limburg

Schandelermolenweg 21 , 6415 GG Heerlen
Aantal leerlingen: 265 Niveau: Basis en kader Werkvelden: M&T - motorvoertuigen en transport PIE - produceren installeren energie BWI - bouwen, wonen en interieur De VMBO-leerling klas 3 en 4 is 14-17 jaar oud. Op deze leeftijd zijn deze jongeren nog niet zo gericht op toekomstig werk. In LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) proberen we hen een goede keuze voor een sector te laten maken en hen vervolgens te laten oriënteren op werk. Dit doen we o.a door stage en werk/studieopdrachten.

VSO Het Dok

Dr. Poletlaan 46 , 5626ND Eindhoven
Wij zijn een VSO cluster 4 school.

Het Vlietland College

Apollolaan 262 , 2324BZ Leiden
Het Vlietland College is een school waar je je thuis kunt voelen. Je krijgt als leerling veel ruimte om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen. Dat doe je natuurlijk niet in je eentje. We gebruiken de kracht van iedereen op school, want we geloven dat je samen meer bereikt dan alleen.

Notre Dame

Kasteelselaan 50 , 6574AJ Ubbergen
Kleinschalige, categorale Havo, ong. 60% NG/NT. Nu nog traditioneel onderwijs, maar vanaf volgend schooljaar start de invoering van gepersonaliseerd leren (klas 1 en 2).

Emelwerda College

Peppellaan 1 , 8302 AL Emmeloord
Klas 2, 3 en 4 LOB klas 1 t/m 2 ook LOB in T&T klas 3 &4 T&T keuze, met LOB

Hondsrugcollege

Emmalaan 25 , 7822jb Emmen
Technasium, plusschool, techniekmavo

Terra Winsum

Hamrik 4 a, 9951JH Winsum
Wij zijn een Terra school, leerlingen doen bij ons allemaal examen in het profiel Groen. Toch is onze uitstroom zeer divers, want 75% van onze leerlingen stroomt niet groen uit. Onze school heeft verschillende afdelingen: het praktijkonderwijs, vmbo (alle leerwegen) en het Groene Lyceum (havo niveau).

Sint-Janslyceum

Sweelinkplein 3 , 5216EG Den bosch
Het Sint-Janslyceum is een school voor voortgezet onderwijs in ‘s-Hertogenbosch met de opleidingen gymnasium, atheneum, havo en mavo. Het aantal leerlingen bedraagt ruim 2000. We willen graag met behulp van gastlessen de wereld van werk ook in alle vaklessen zichtbaar maken

Willem de Zwijger College

Nieuwe 's-Gravelandseweg 38 , 1405 HM Bussum
Wij willen onze leerlingen voorbereiden op de samenleving die voortdurend en steeds sneller verandert. We creëren samen kennis, maar het ontwikkelen van een lerende houding, van creativiteit en flexibiliteit is zo mogelijk nog belangrijker. De leerlingen van nu blijven een leven lang leren. Daarom leren we hen: kritisch en zelfstandig te staan in de samenleving; verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen; een lerende houding te ontwikkelen;

Het Stedelijk Vakcollege

Wethouder Beversstraat 195 , 7500DW Enschede
De school is een Vakcollege en heeft 600 leerlingen b/k, waarvan een derde in de techniek. Daarnaast hebben wij twee lwt klassen (leerwerktraject). Wie bieden de volgende profielen voor techniek aan: BWI, PIE, MVI en Techniek breed (alleen nog leerjaar 4)

CSG het Noordik

Catherina van Renneslaan 37 , 7604 KV Almelo
Onze school heeft ca. 650 leerlingen die onderwijs genieten op het niveau van vmbo basis/kader en gemengd theoretisch. We verzorgen lessen in de profielen PIE, BWI, D&P, E&O en Zorg en Welzijn. We zijn vooral bezig om techniek onder de aandacht te brengen in de profielen van PIE, BWI en zijdelings D&P, maar ook door mee te doen aan verschillende projecten (Talent4Tech, hotseat).

Pleysier college

Dr. van Welylaan 4 , 2566ER Den Haag
Welkom bij Pleysier College Zefier Het Pleysier College Zefier biedt onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar. Het leerniveau varieert van VMBO basis tot en met VWO. De meeste leerlingen zijn in behandeling of komen daarvoor in aanmerking bij De Jutters, een instelling voor geestelijke jeugdgezondheidszorg in Den Haag en omstreken. Jongeren die deelnemen aan het zogenaamde schoolfobieprogramma volgen eveneens onderwijs op Pleysier College Zefier. Incidenteel kunnen ook cluster-4 geïndiceerde

Pontes Pieter Zeeman

Hatfieldpark 1 -2, 4301XC Zierikzee
Een school voor praktijkonderwijs, VMBO Basis/Kader/Theoretisch, Havo en Vwo

Munnikenheide College

Bosheidestraat 1 , 4715RD Rucphen
Wij creëren een omgeving waarbinnen elke leerling een weg kan vinden naar een passende vervolgopleiding of beroepskwalificatie.Talenten worden aangesproken, lacunes in kennis en vaardigheden worden opgespoord en weggewerkt. Groepsactiviteiten, samen leven, samen leren en samenwerken, maken onderdeel uit van een basispakket dat voor alle leerlingen noodzakelijk wordt geacht om zich te ontwikkelen naar volwaardig burgerschap.

Het Stedelijk Zutphen

Wijnhofstraat 1 , 7203 DV Zutphen
Bouwen, Wonen & Interieur Zie website https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/

Christelijk College de Noordgouw

Eperweg 34 a, 8181EW Heerde
Aantal leerlingen: ongeveer 1000 Mavo, Havo en vwo Mavo GT en op havo en vwo alle profielen Omdat wij een theoretische school zijn, zijn wij erg weinig met techniek bezig.

Het Assink Lyceum

Rekkenseweg 1 , 7152 AA Eibergen
Kleine locatie van het Assink Lyceum met ong. 320 leerlingen. De andere locaties zijn gevestigd in Neede en Haaksbergen.
>

Filter

Vind bedrijven van jouw samenwerkingsverband